O autorze

 

Małgorzata Więczkowska

Poznaj autora portalu edukacjamedialna.pl

Pedagog. Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i spotkania z rodzicami i nauczycielami w całej Polsce i zagranicą (Austria, Niemcy, Ukraina. Litwa).

Zakres tematyczny wykładów to pedagogika medialna, manipulacja, zagrożenia duchowe oraz profilaktyka.

Czynnie uczestniczy w Konferencjach Naukowych, na których wygłasza referaty. Autorka książki „Co wciąga twoje dziecko”, Wydawnictwo M 2012, licznych artykułów i recenzji w czasopismach i pracach zwartych (ok. 250).

Współpracuje z mediami. Uczestniczka cyklu audycji radiowych i telewizyjnych.

Publikacje m.in:

Książka autorska:

 1. Co wciąga Twoje dziecko?, Wydawnictwo M, Kraków 2012

Publikacje w pracach zwartych m.in.

 

 1. Magiczne symbole – czy znasz ich znaczenie?Znajomość semantyki okultystycznej profilaktyką w praktyce pedagogiczno – katechetycznej, w: Manipulacja, sekty i alternatywne formy religijności – w kierunku profilaktyki społecznej, tom. III. Przykłady profilaktyki psychomanipulacji, red. Jan Perszon, Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Ireneusz Kamiński, Toruń – Wrocław 2015, s. 61-90
 2. Harry Potter – szkoła magii i okultyzmu. Przestrogi dla rodziców., w: Przenikanie światów. Literackie systemy wierzeń w realnym świecie naszych dzieci, tom II, w serii: : Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne, red. Jan Perszon, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014, s. 49-58
 3. Manga i anime – historia i teraźniejszość japońskiego komiksu i filmu animowanego., w: Samotne w video- i cyberprzestrzeni… tom III., w serii: : Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne, red. Jan Perszon, Ireneusz Kamiński, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014, s. 55-82
 4. Materiały z Konferencji – Współczesne wyzwania wobec wychowania, Siedlce 2014; Świat mediów od informacji do manipulacji, s. 267-284; Gry komputerowe wirtualny plac zabaw, s. 285-303
 5. Media Convergence – Approaches and Experiences,(ed.) R. Szczepaniak, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2013. 281 pp., Małgorzata Więczkowska: The community of manga and anime fans – a new type of subculture in Poland
 6. Konwergencja Mediów – orientacje i praktyki badawcze, (red.) R.Szczepaniak, Gdynia 2013., Małgorzata Więczkowska: Społeczność fanów mangi i anime – nowy typ subkultury w Polsce, s.277-286
 7. Uczeń wobec wyzwań współczesności, red. A. Rogalska-Marasińska, B. Banasiak, WUŁ 2010, Fani mangi i anime – analiza zjawiska, s. 105-117
 8. Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, (red.) Halina Gajdamowicz, IMPULS Kraków 2009, Nauczyciel wobec obrazów destruktywnych w filmach animowanych dla dzieci i młodzieży, s. 304-320
 9. Magia, okultyzm, wróźbiarstwo – cała prawda, pod red. ks. Grzegorz Sokołowski, PWT Wrocław 2009; Medialna atrakcyjność neopogaństwa w przekazach dla dzieci i młodzieży, s. 81-104
 10. Edukacja Zdrowotna. Kwartalnik Naukowy WSEZ vol. 3 Nr 4/2006, Komputer w rodzinie  – wyzwaniem dla edukacji medialnej, s.  97 -110
 11. Edukacja Zdrowotna. Kwartalnik Naukowy WSEZ vol. 4 Nr 2/2007, Internet w życiu rodzinnym – szanse i zagrożenia, s. 135-146
 12. Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania. Materiały z Konferencji Naukowej; Kraków 2007; Japońska manga – wyzwaniem dla edukacji medialnej w rodzinie, s. 333-348

Udział w Konferencjach i Sympozjach Naukowych m.in.:

 1. Międzynarodowe Sympozjum Naukowo Edukacyjne „Smartfon Wyzwanie Naszych Czasów”, Politechnika Bydgoska, 3-4 marca 2023r. wykład: Smartfonowi rodzcie, smartfonowe dzieci – statystyki korzystania z mediów i co z tego wynika.
 2. IV Forum Wychowawców, Wydział Teologiczny UMK, Toruń, 28 maja 2021r., wykład: Fonoholizm czyli uzależnienie dzieci i młodzieży od smartfonów.
 3. Kongres Rodzin Polonijnych „Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii/lockdownu”, 20-21 listopada 2021, wykład: Smartfonowe dzieciństwo wyzwaniem dla rodziny w okresie pandemii.
 4. Ogólnopolskie Sympozjum „Dzieci i młodzież w zagrożeniu. Fonoholizm i pornografia”, Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz, 9 marca 2019, wykład nt: Cyfrowe dzieciństwo. Cyfrowa młodość. Problematyka nadmiernego korzystania z mediów mobilnych przez dzieci i młodzież
 5. Ogólnopolskie Sympozjum, Współczesne zagrożenia w literaturze, muzyce i edukacji. Dom Polski, Bydgoszcz, 3 lutego 2018, wykłady: 1) Pułapki nowoczesnej pedagogiki – pseudonaukowe praktyki edukacyjne w przedszkolu i szkole; 2) Techniki relaksacyjne – ich ryzyko i niebezpieczeństwo.
 6. Ogólnopolskie Sympozjum „Fascynacje młodych. Moda. Kult ciała. Pseudopotrzeby”, Dom Polski, Bydgoszcz, 18 luty 2017r., wykłady: 1) Moda przejaw wolności czy uległości?, 2) Fenomen Pokemona przykładem ekspansywnego marketingu.
 7. Ogólnopolskie Sympozjum, Młodzi w świecie konsumpcji, WSD, Bydgoszcz, 13 lutego 2016r., wykłady: 1) Dzieci i młodzież w świecie reklamy – przekaz, perswazja czy manipulacja?, 2) Wizerunek kobiety i mężczyzny w mediach oraz ich wpływ na kształtowanie postaw. 
 8.  X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, Uniwersytet Gdański, 18-20 listopada 2016, wykład nt: Pokolenie pochylonych głów” smartfony i tablety szanse i zagrożenia.
 9. Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary ITPiK KULJPII, Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła w Lublinie, 21-22 styczeń 2013r., referat: Dziecko uformowane wpływami kultury neopogańskiej odbiorcą rekolekcji.
 10. Konferencja Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Książka w artystycznym formacie, 3 październik 2012r.– referat nt: „Dziecko w świecie obrazów”.
 11. Dzieci i młodzież jako ofiary sekt, Wydział Teologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, 15 listopad 2012r.,  referaty: 1. Ukryte zagrożenia w przekazach medialnych dla dzieci i młodzieży; 2. Manga i anime – ubogaceniem czy zagrożeniem?
 12. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na progu XXI wieku, Uniwersytet Gdański, 23-25 listopad 2012r., – referaty: 1. Nowe bożki cz. 1: manga i anime – dlaczego fascynują?; 2. Nowe bożki cz. 2: Ukryte zagrożenia wychowawcze w przekazach medialnych.
 13. Konwergencja mediów – Media convergence – Medienkonvergenz,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Filozoficzna „Ignacjamum”, Kraków, 17-18 marca 2011 r.; referat nt. Społeczność fanów mangi i anime: nowy typ subkultury w Polsce (The Community of Manga and Anime fans: a New Type of Subculture in Poland.)
 14. Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie. Zagrożenia i szanse, Konferencja Metodyczna, Fundacja Czyste Serca, Zakład Nauk o Rodzinie Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz 18 III 2010r., referat nt: Gry komputerowe niewinna zabawa czy zagrożenie?
 15. Akademia Promocji Filmu, Systemy oznakowania produktów audiowizualnych dla dzieci i młodzieży, Gdynia 14 IX 2009r., referat nt: Dziecko wśród mediów czyli o potrzebie edukacji medialnej w rodzinie i w szkole.
 16. Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet Łódzki 19-20 XI 2009r., referat nt: Fani mangi i anime – analiza pedagogiczna.
 17. XXIV Ogólnopolskie Forum Młodych. Magia, okultyzm, wróżbiarstwo. Wyższe Seminarium Duchowne, Papieski Wydział Teologii Wrocław, 20-22 XI 2008r., referat nt: Medialna atrakcyjność ideologii neopogaństwa w przekazach medialnych dla dzieci i młodzieży.
 18. Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. „Pomiędzy manipulacją psychiczną, fizyczną i duchową”. Ogólnopolska Sesja Naukowa, Gdańsk – 8 grudnia 2007r., Manipulacja intelektualna w komiksach, filmach i grach komputerowych dla dzieci i młodzieży.
 19. Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania. Konferencja Naukowa PAT Kraków – 21 VI 2007r. referat nt: Japońska manga – wyzwaniem dla edukacji medialnej w rodzinie.
 20. Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet Łódzki – 19-20 XI 2007r., referat nt.: Obrazy destruktywne w filmach animowanych dla dzieci i młodzieży.
 21. Szczyt w sprawach Rodzin. Konferencja i Warsztaty – Centrum Służby Rodzinie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Urząd Miasta w Łodzi – 19 V 2006r., referat nt. Internet i komputer w rodzinie – jak przygotowywać do korzystania z mediów?
 22. Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa KUL Lublin – 15 XI 2006r., referat nt.: Japońska manga zagrożeniem dla wychowania chrześcijańskiego.
 23. Dobre media. Konferencja i Warsztaty – Centrum Służbie Rodzinie w Łodzi – 30 XI 2006r., referat nt: Specyfika współczesnych mediów elektronicznych; 4, 6, 7 grudzień 2006 – warsztaty dla uczestników konferencji.
 24. II Ogólnopolska Konferencja. Edukacja językowa i matematyczna dzieci. UG, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEM, Sopot – 19 –21 V 1999r., referat nt. Znaczenie logosfery w edukacji językowej – wykorzystanie technik Celestyna Freineta