Katolicka Nauka Społeczna na temat mediówNauczanie Benedykta XVI


BenedyktXVI.jpg
 
Orędzia Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Masowego Przekazu 

1. Środki przekazu: sieć komunikowania, wspólnoty i współdziałania -2006
2. Dzieci i środki komunikowania: wyzwanie dla wychowania - 2007
3. Środki społecznego przekazu na rozdrożu miedzy gwiazdorstwem a słuzbą. Szukanie prawdy, by się nia dzielic - 2008Nauczanie Jana Pawła II


jp_komp.jpg "Nie lękajcie sie nowych technologii..."
papa.gif


Orędzia Jana Pawła II
na Światowe Dni Środków Masowego Przekazu

 1. Komunikacja społeczna czynnikiem ochrony i rozwoju dzieci w rodzinie i w społeczeństwie - 1979
 2. Rodzina wobec środków przekazu społecznego - 1980
 3. Środki społecznego przekazu w służbie odpowiedzialnej wolności - 1981
 4. Środki społecznego przekazu w służbie pokoju -1983
 5. Środki społecznego przekazu pomostem pomiędzy wiarą i kulturą - 1984
 6. Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży - 1985
 7. Kształtowanie opinii publicznej - 1986
 8. Środki społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju - 1987
 9. W służbie braterstwa i solidarności - 1988
 10. Religia w środkach przekazu - 1989
 11. Misja Kościoła w erze komputerów - 1990
 12. Środki społecznego przekazu w służbie jedności i postępu rodziny ludzkiej - 1991
 13. Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu! - 1992
 14. Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów - 1994
 15. Kino nośnikiem kultury i wartości - 1995
 16. Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie - 1996
 17. Głosić Jezusa - Drogę, Prawdę i Życie - 1997
 18. Z pomocą Ducha Świętego głosimy nadzieję - 1998
 19. Środki przekazu cenną pomoc dla tych którzy szukają Ojca - 1999
 20. Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia - 2000
 21. Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji - 2001
 22. Internet - nowe forum głoszenia Ewangelii - 2002
 23. Środki społecznego przekazu w służbie autentycznego pokoju w świetle "Pacem in terris" - 2003
 24. Środki przekazu a rodzina: ryzyko i bogactwo - 2004
 25. Środki przekazu w służbie porozumienia między narodami - 2005

 


synod.jpgPAPIESKA KOMISJA DO ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZUInstrukcja Duszpasterska o Środkach Społecznego Przekazu, Communio et Progressio, 1971