Curl error: 6, Could not resolve host: www.mediadzieci.plCurl error: 6, Could not resolve host: www.kidprotect.pl

Kanały informacyjne

Instytut Strona Wizerunkowa
 • Myśli wybrane Jana Pawła II
  Z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II ukazał się wybór jego myśli. Publikacja prezentuje nauczanie Ojca Świętego dotyczące m.in. rodziny, cywilizacji życia, sumienia oraz kultury, wolności i demokracji. Autor kilkunastu encyklik, setek listów apostolskich, adhortacji, tysięcy homilii i przemówień pozostawił w nich świadectwo wiary, patriotyzmu i głębokiego humanizmu. Kup teraz

 • Zofia Kossak: Kielich krwi, Zlecenie, Boże motory,
  Ukazała się publikacja, na którą składają się dwa utwory sceniczne „Kielich krwi” i „Zlecenie” oraz esej „Boże motory” autorstwa Zofii Kossak, przypominające współczesnemu czytelnikowi być może już nieco zapomnianą postać świętego biskupa Stanisława. W tekstach tych pisarka łączy dwa zagadnienia, żywo ją zajmujące: kwestię tożsamości narodu, kształtującej się poprzez wydarzenia historyczne (Bursztyny, Warna, Trembowla, Złota […]

 • „Zofia Kossak – Sienkiewicz w spódnicy”
  W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Chełmskiej Biblioteki Publicznej 30.09. odbył się Dzień Zofii Kossak. Anna Zalewska z Fundacji Servire Veritati w prelekcji pt. „Zofia Kossak – Sienkiewicz w spódnicy” przybliżyła młodzieży postać pisarki.

 • Cywilizacja nr 38 (2011): „Wychowywać – ale jak?
  „Cywilizacja” 38: Wychowywać ale jak?  Tytułem wstępu… Rzeźbić w „ludzkim tworzywie”… Myśl CYWILIZACJI Barbara Kiereś Antypedagogika – co zamiast? Artykuł dotyczy problemu: pedagogika czy antypedagogika. Zwraca się uwagę na błędy poznawcze leżące u podstaw lansowanej dziś pedagogiki liberalnej i przypomina się zręby myślowe  tradycji personalistycznej w teorii człowieka i wychowania.  Służyć PRAWDZIE Aleksandra Gondek Psychologia […]

 • Cywilizacja nr 40 (2012): „Polska suwerenna a geopolityka”
  Spis treści Tytułem wstępu… Chrońmy suwerenność!  Myśl CYWILIZACJI Bogdan Czupryn Suwerenność osoby fundamentem suwerenności narodowej i państwowej W dobie globalizacji i rozwoju struktur ponadnarodowych pojawiają się liczne działania poszczególnych narodów na rzecz zachowania i rozwoju suwerenności własnego państwa. Autor podkreśla szanse rozwoju suwerenności ojczystej w kontekście istnienia wspólnoty międzynarodowej. Służyć PRAWDZIE Piotr S. Mazur  Kilka […]

 • Cywilizacja nr 39 (2011): „Media a polityka”
  Numer omawia m.in. terroryzm medialny, procesy dezinformacji i sposoby jej upowszechniania, nagonkę prasy PRL na duchownych katolickich, destrukcyjny wpływ telewizji i internetu na zachowanie oraz zdrowie młodego pokolenia, a także charakterystykę kampanii wyborczych opartych na założeniu, iż „nie to ważne, jaki jest polityk, lecz to, jakim go media ludziom pokażą”. Ponadto: rozważania o profilu filozoficzno-etycznym […]

 • Cywilizacja nr 41 (2012): „Ekonomika czy etyka gospodarcza”
  41 numer „Cywilizacji”  jest próbą współczesnego odczytania tez z Rerum novarum. Znajdują się w niej materiały dotyczące kwestii ogólnoekonomicznych, m.in. przekrojową charakterystykę sytuacji gospodarczej państw satelickich ZSRR w dobie ich transformacji ustrojowej, rozważania o istocie etyki biznesu, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak pogodzić chrześcijańską caritas z wymogami rynku, gdzie sięgają granice wolności gospodarczej i jakie […]

 • Cywilizacja nr 42 (2012): „Młodość – starość a wychowanie”
  42. nr „Cywilizacji” podejmuje namysł nad potrzebą wychowania w młodości – przez innych, i samowychowania w wieku dojrzałym i podeszłym   – przez siebie samego,  które jest nieodzownym warunkiem osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Spis treści  Tytułem wstępu… By młodość była rozumna, a starość godna  Myśl CYWILIZACJI Bogdan Czupryn Ku dojrzałości – wychowanie i samowychowanie człowieka dojrzałego Artykuł […]

 • Cywilizacja nr 43 (2012): „Religia a cywilizacje”
  Treści zawarte w 43 nr. kwartalnika ukazują, że warunkiem godnego człowieczeństwa jest życie z Bogiem, nie „obok” lub „przeciw Bogu”. Spis treści  Tytułem wstępu… Religia nobilituje Myśl CYWILIZACJI  Bogdan Czupryn Religijność jako wyraz transcendencji człowieka Artykuł ukazuje rzeczywiste odniesienie do Boga, które znajduje swoje uzasadnienie w obiektywnej rzeczywistości, zwłaszcza człowieka, przez co wyraża i aktualizuje […]

 • Cywilizacja nr 44 (2013): „O demoralizacji władzy”
  Na łamach 44. nr. kwartalnika Czytelnicy znajdą  szeroko potraktowane definicje władzy, moralności i jej zaprzeczenia, czyli demoralizacji, a w oparciu o nie – rozwinięcie licznych, potraktowanych ogólnie lub cząstkowo aspektów głównego tematu, odnoszących się do filozofii, religii, historii, socjologii, prawa, etyki, gospodarki, a nawet literatury i współczesnej sztuki filmowej. Tytułem wstępu… O władzy, która szkodzi […]

| Data publikacji: Mon, 19 Oct 2020 11:35:09 +0000
Powróć do listy kanałów informacyjnych