POKEMONY - ZAGROŻENIE CZY TYLKO BAJKA?

Data publikacji: poniedziałek 17 marca 2008
Autor: Justyna Jaks Publikacje autora
Dział: Edukacja medialna > Scenariusze
Komentarzy: 3
Odsłon: 4651
 10.0 - 2 głosów -

Cel ogólny:
- Ukazanie zagrożeń i skutków wypływających z oglądania filmu “Pokemony"
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wskaże destrukcyjny wpływ filmu na kształtowanie prawidłowej postawy religijnej i moralnej,
• uzasadni, dlaczego "Pokemony" nie są niewinną bajką, ale realnym niebezpieczeństwem,
• dostrzeże konieczność mądrego wyboru programów telewizyjnych.
Metody: praca nad dylematem moralnym
Pomoce i środki dydaktyczne: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, artykuły: “Harry Potter i Kieszonkowy Potwór", w: Miłujcie się, nr 11-12/2001, “Pokemon - Kieszonkowy Potwór", Mirosław Salwowski, w: Nasz Dziennik, 23 maj 2001 nr 119(1008), “Pluszowi Zabójcy - Co to jest Pokemon?", Joanna Olech, w: Tygodnik Powszechny, kartka formatu A4 z napisem: “Pokemon- zagrożenie czy bajka?", kartki A4 i flamastry.

TOK KATECHEZY

I. WPROWADZENIE
Katecheta odczytuje artykuł z Tygodnika Powszechnego pt. “Pluszowi Zabójcy - co to jest Pokemon?" (aneks 1)

II. DYLEMAT MORALNY
1. Konfrontacja z dylematem - Katecheta stawia pytanie - dylemat “Pokemon - zagrożenie czy bajka?" (na tablicy zawiesza kartkę A4 z postawionym pytaniem) i zapytuje kto jest za pierwszym, a kto za drugim rozwiązaniem dylematu. Według wypowiedzi uczniów dzieli klasę na dwie grupy: “zagrożenie" i “bajka".
2. Podawanie uzasadniających argumentów - Katecheta zachęca do wygłoszenia argumentów jednego i drugiego stanowiska, bez ich komentowania. Chętny uczeń zapisuje na tablicy odpowiednio pod hasłem “zagrożenie" i “bajka".
3. Praca w grupach - Katecheta dzieli poszczególne “stanowiska" na grupy 4-5-cio osobowe.
- Uczniowie w grupach wybierają najbardziej przekonywujący argument popierający dane stanowisko,
- wskazują wartości, którymi kierowali się przy dokonywanym wyborze,
- katecheta zapytuje: czy w związku z obranym stanowiskiem warto oglądać omawiany film,
- uczniowie zapisują na kartkach A4 konsekwencje swojego wyboru “za", “czy" przeciw" oglądaniu “Pokemonów".
4. Prezentacja na forum klasy- Liderzy grup przedstawiają kolejno swoje argumenty, wartości, jakimi się kierowali i konsekwencje wyboru.
- Uczniowie przez chwilę zastanawiają się nad dylematem postawionym na początku lekcji.
5. Interwencja Katechety:

ZAGROŻENIA WIARY
Katecheta wyjaśnia na podstawie wybranych artykułów istotę Pokemonów i ich antychrześcijańską ideologię (“Pokemon - kieszonkowy potwór" - aneks 2). Uczniowie przypominają znane już wiadomości na temat okultyzmu - magii, reinkarnacji, czarów
(dobrze by było, gdyby te pojęcia wyjaśniono na wcześniejszej katechezie, np. przy omawianiu pierwszego przykazania Bożego- II klasa gimnazjum)
Katecheta opowiada o samobójstwie popełnionym przez 14 - to letniego chłopca na skutek oglądania Pokemonów (“Pokemon- kieszonkowy potwór"- aneks 3)

ZAGROŻENIA ŻYCIA
Katecheta przedstawia wpływ filmowej agresji, która powoduje zobojętnienie i utratę wrażliwości na krzywdę, ból i cierpienie drugiego człowieka.

PIMO ŚWIĘTE I NAUCZANIE KOŚCIOłA O PRAKTYKACH MAGII
Katecheta odczytuje perykopę Gal 5, 20 oraz KKK 2117.
WYBÓR
Katecheta podsumowuje pracę, wskazują na skutki filmu “Pokemony" podkreśla konieczność dojrzałego wyboru transmitowanych programów telewizyjnych.
ZAPIS

PRACA DOMOWA: Napisz list do kolegi - “pokemomaniaka".

ANEKS 1
“Bohaterami są - Ash, Brock, Gary. Kiedy kończą 10 lat - otrzymują pierwszego Pokemona i odtąd stają się “trenerami". Mogą też odnajdywać dzikie Pokemony i przysposabiać je do walki. Pokemony to stwory o najróżniejszych kształtach. Wizytówką jest Pikachu -coś pośredniego pomiędzy żółtą myszą a królikiem. Pokemony mają tylko jeden rodzaj aktywności - walczą na zlecenie dzieci “trenerów", które pod byle pretekstem prowokują walkę. Ich wzajemne relacje sprowadzają się do bezustannej konfrontacji, zemsty i odwetu. Wysyłają do walki swoich bezrozumnych, podporządkowanych pretorian, którzy budzą się jedynie by walczyć - gilotynować, kąsać, utopić lub wyssać krew."

ANEKS 2
Najważniejszymi widocznymi znakami antychrześcijańskiej ideologii są następujące elementy:
- ubóstwianie żywiołów natury. Pokemony czerpią swą moc z ziemi, powietrza, wody i ognia; oczywista jest tu analogia z różnymi religiami pogańskimi, które często oddają hołd naturze,
- posługiwanie się zaklęciami, ciągłe powtarzanie imienia własnego danego pokemona umożliwia przejście do wyższej sfery duchowej,
- reinkarnacja. Pokemony po śmierci osiągają nową formę. dzięki której uzyskują nowy zapas energii.

ANEKS 3
Pokemony zdążyły już wyrządzić wiele szkód w umysłach dzieci. Coraz więcej szkół zabrania swym uczniom przynoszenia pokemonów - zabawek, ze względu na zaobserwowany wśród dzieci bawiącymi się pokemonami wzrost agresji. O tym, że nie jest to gołosłowne spostrzeżenie, może świadczyć wydarzenie, które niedawno miało miejsce w RPA. Mianowicie 14- letni chłopiec popełnił samobójstwo. W jego zaciśniętej dłoni znaleziono list do rodziców: "Kocham was, mamo i tato. Przebaczcie mi to, co zrobiłem, ale Ash wezwał mnie do siebie i muszę iść". Dla wyjaśnienia należy przypomnieć, że Ash to jeden z najpotężniejszych z pokemonów w hierarchii, posiadający taką władzę, że może wygrać każdą walkę z innymi pokemonami. Można go pokonać jedynie oddając własne życie.

s. Justyna Jaks -  Scenariusz pochodzi z Materiałów Metodycznych "Na drogach Katechezy" Białystok zobacz