Autorzy publikacji Maria Braun - Gałkowska

Dziecko w świecie mediów (Odsłon: 2778)
Data publikacji: 02 cze 2010 Autor: Maria Braun - Gałkowska Publikacje autora
Osobowość człowieka kształtuje się od najwcześniejszych chwil pod wpływem trzech czynników: genetycznego, środowiskowego (zwłaszcza społecznego) oraz związanego z własną aktywnością, podejmowaną w sposób wolny i celowy. Spośród czynników społecznych oddziałujących na dzieci najważniejszy jest kontakt bezpośredni, tj. rodziny, szkoły i grup rówieśniczych. Obecnie ze względu na atrakcyjność form, łatwość dostępu i popularność coraz większego znaczenia nabierają media masowe: telewizja, prasa [czytaj więcej]
Telewizyjne dzieci (Odsłon: 2724)
Data publikacji: 02 cze 2010 Autor: Maria Braun - Gałkowska Publikacje autora
Zbadanie oddziaływania telewizji na osobowość odbiorcy nastręcza bardzo wiele problemów metodologicznych. Trudno wyodrębnić wpływ telewizji spośród innych czynników oddziaływania, a także określić, które cechy stwierdzone u odbiorców zależą od telewizji i w jakim zakresie. W wypadku stwierdzenia korelacji między jakąś cechą a intensywnym korzystaniem z telewizji, trudno określić czy cecha ta była przyczyną czy skutkiem zainteresowania telewizją.Najpewniejszym sposobem byłoby zastosowanie [czytaj więcej]