Autorzy publikacji Wojciech Bołoz

Seksualna kontrrewolucja (Odsłon: 2041)
Data publikacji: 29 maj 2009 Autor: Wojciech Bołoz Publikacje autora
Recenzja książki: G.Kuby, Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, Kraków 2007, ss. 168
Od jakiegoś czasu napotykamy w mediach na dziwne wiadomości. Oto w Szwecji został oskarżony i skazany przez sąd protestancki pastor, ponieważ powiedział w czasie kazania, że homoseksualizm jest grzechem. Z podobnego powodu katolik Rocco Buttiglione, mimo najlepszych kwalifikacji, nie mógł zostać komisarzem Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii władze oświatowe nie zgodziły się na używanie w podręcznikach szkolnych tradycyjnych określeń „matka” [czytaj więcej]